Monique Peltenburg

Advies & Interimmanagement Sociaal Domein

OPDRACHTEN EN OPDRACHTGEVERS

Ondersteuningsteam zorglandschap specialistische jeugdhulp

Opdracht: Accountmanager en adviseur

Periode: 15 aug 2017- heden

G4 WMO netwerk
Opdracht: Strategische advisering en ondersteuning van het G4 WMO Netwerk: de directeuren en projectleiders
Periode: mei 2016 - heden

Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD)

Opdracht: secretaris/adviseur

Periode: 1 mei 2015 - heden

Gemeente Rhenen
Opdracht: Advies over organisatie en sturing op het sociaal domein
Periode: januari-april 2016

GGZ Centraal/Fornhese

Opdracht: Bijdrage aan strategiedagen

Periode: november 2015